وب گردی

فاجعه‌ای که موجب خروش عمومی بر فرهنگ‌سوزی پهلویستی شد